Twitter Facebook Youtube

Održan drugi sastanak radne grupe za reformu Komisije za jezike

19.01.201215:08

U četvrtak, 19. januara 2012. godine održan je drugi sastanak radne grupe za reformu Komisije za jezike.

Sastanku su prisustvovali predstavnici ministartstava (za lokalnu samoupravu, za zajednice i povratak, za javnu upravu kao i obrazovanja, nauke i tehnologije,), predstavnici kancelarije Premijera za pravna pitanja i starteško planiranje, predsednik Komisije za jezike kao i predsedavajući Konsultativnog veća za zajednice. U svojstvu posmatrača sastanku su prisustvovali predstavnici  ICO –a, UNDP-ja, OEBS-a, ambasada: Norveške, SAD i Švajcarske, kao i Kancelarija za vezu Evropske komisije na Kosovu i Evropskog centra za pitanja manjina.

Sastanak je otvorio predsedavajući radne grupe i zamenik Premijera, gospodin Slobodan Petrović koji je pozdravio prisutne, izrazio zadovoljstvo rezultatima koji su postignuti do sada i zahvalio se prisutnima na poštovanju plana rada radne grupe i zalaganjima koja čine kako bi ova reforma bila uspešna.

Nakon uvodnih reči, gospodin Srđan Popović, viši savetnik Premijera i Direktor kancelarije za zajednice takođe je pozdravio prisutne i upoznao ih sa dnevnim redom sastanka.

“Kao što znate, za danas smo se dogovorili da vam predstavimo predlog Administartivnog uputstva , nakon čega ćemo imati vremena da diskutujemo i čujemo vaše komentare. Takođe, predstavićemo vam i komentare koji su u međuvremenu stigli od Irskog Poverenika za jezik, višeg savetnika za nacionalne manjine u OEBS-u, komentare Misije OEBS na Kosovu kao i komentare Ministarstva za javnu upravu. Današnji sastanak biće posvećen diskusiji u cilju poboljšanja ovog Upustva, nakon čega će Pravna kancelarija Premijera uključiti sve komentare oko kojih se složimo u novo Adminstrativno uputstvo. Takođe koristim priliku da se zahvalim direktoru Pravne kancelarije na dosadašnjem naporu, kao i ICO-u koji je dao određeni doprinos u u izradi ovog Upustva.

U februaru planiramo i seminar na Ohridu na kojem ćemo raditi  na Poslovniku o radu“ „Poslovima i zadacima“ kao i na „Opisu radnih mesta“ kako bi se usmerila profesionalizacija i poslovanje reformisane „Komisije za jezik“ odnosno kancelarije Poverenika za jezike.


Želim sa vama takođe da podelim da će članovi radne grupe od 31.01. do 4.02. ići na studijsko putovanje u Brisel sa cljem da se bolje upoznaju sa praksama upotrebe jezika u institucijama Evropske unije kao i Belgijskih institucija. Takođe, članovi radne grupe će imati priliku da predstave inicijativu reforme Komisije za jezik relevantnim predstavnicima Evropske unije.


Koristim priliku da se zahvalim UNDP-ju na podršci koju nam pruža u organizaciji ovog putovanja“. – rekao je gospodin Popović i reč dao Sonji Skarep (CDF savetnici u Kancelariji Premijera za pitanje zajednica) koja je predstavila predlog Administrativnog uputsva, nakon čega je usledila diskusija članova radne grupe i dati su komentari koji će biti uključeni u novo Administrativno uputstvo.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com