Twitter Facebook Youtube

Studijska poseta u Briselu

04.02.201212:23

U periodu od 31. januara do 4. februara, Kancelarija Premijera/Kancelarija za  pitanja zajednica organizovala je studijsku posetu za članove radne grupe za reformu Komisije za jezike.

Cilj studijske posete bio je da se članovi radne grupe upoznaju i nauče više o politici upotrebe jezika i primerima najbolje prakse kada je reč o njihovoj implementaciji od strane institucija Evropske unije kao i vlasti u Belgiji. Takođe, tom prilikom gospodin Srđan Popović, viši savetnik Premijera i direktor Kancelarije za zajednice predstavio je inicijativu i cilj refome Komisije za jezike.

Tokom studijske posete, članovi radne grupe imali su priliku da se sretnu sa predstavnicima Evropske komisije, Belgijskog Federalnog paralmenta, Saveta Evrope, Gete instituta, kao i grupom profesora na Briselskom univerzitetu koji se bave upotrebom jezika u višejezičkim i multikulturalnim sredinama, i uticajem na politiku upotrebe jezika u Belgiji.

Sastanci sa predstavnicima pomenutih institucija bili su veoma korisni u smislu konkretnih predloga u cilju poboljšanja politike upotrebe jezika ali i sugestija vezanih za budući rad Kancelarije Poverenika za jezike.

Naredna aktivnost radne grupe je seminar na Ohridu od 13 do 16 februara  na kojem je planirano da se uradi finalna verzija Administrativnog uputstva, zajedno sa dodacima o pravilima i procedurama  za izbor Poverenika i opisom radnih mesta buduće Kancelarije poverenika.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com