Twitter Facebook Youtube

Dvodnevni seminar radne grupe za reformu Komisije za jezike

15.02.201214:06

14. i 15.februara održan je dvodnevni seminar u Prištini,  na kojem je radna grupa za reformu Komisije za jezike radila na pripremi finalne verzije Administrativnog uputstva o sastavu i nadležnosti buduće Kancelarije poverenika za jezike. Na seminaru se takođe diskutovalo o pravilima i procedurama  za izbor Poverenika za jezike, opisu radnih mesta i budžetu buduće Kancelarije poverenika.

Članovi radne grupe, zajedno sa posmatračima pripremili su Administrativno uputstvo, sa aneksima o pravilima i procedurama  za izbor Poverenika, Poslovnikom o radu,kao i budžetom Kancelarije poverenika, koji će biti i zvanično usvojeni na sastanku radne grupe koji je planiran za sledeću nedelju.

Odluka o usvajanju pomenutih dokumenata biće dostavljena Vladi na usvajanje do kraja februara.

G-din Srđan Popović, zahvalio se članovima radne grupe i posmatračima na aktivnom radu proteklih meseci i doprinosu koji su dali procesu reforme Komisije za jezike. 

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com