Twitter Facebook Youtube

Održana treća radna grupa grupa za reformu Komisije za jezike i usvojene preporuke za Vladu

27.02.201210:13

U ponedeljak, 27. februara, održana je treća radna grupa za reformu Komisije za jezike i tom prilikom usvojene preporuke za Vladu.

Sastanak je otvorio predsedavajući radne grupe, zamenik premijera i ministar lokalne samouprave, gospodin Slobodan Petrović koji je sa zadovoljstvom konstatovao da je radna grupa privela kraju rad na pripremi dokumenata neophodnih za uspešnu reformu Komisije za jezike i zahvalio se svima na doprinosu koji su dali proteklih meseci.

Gospodin Srđan Popović je u svom uvodnom izlaganju iskoristio priliku da sa pomatračima radne grupe podeli utiske sa studijske posete Briselu, za koju je rekao da je bila veoma uspešna i da će kontakti ostvareni sa predstavnicima institucija u Briselu biti značajni i za buduću Kancelariju poverenika za jezike.

Radna grupa usvojila je preporuke za Vladu, koje se tiču usvajanja: nacrta Vladine Uredbe o Kancelariji poverenika za jezike; nacrta procedure za izbor i imenovanje Poverenika za jezike (Aneks 1 Nacrta Uredbe), nacrta Poslovnika o radu Kancelarije poverenika za jezike (Aneks 2 Nacrta Uredbe), nacrta organograma i budžet Kancelarije poverenika za jezike za 2012. godinu, i nacrta modela opisa radnih mesta za osoblje Kancelarije poverenika za jezike.

Takođe, preporučila je Vladi da produži mandat radne grupe kako bi mogla da osigura i podrži osnivanje Kancelarije poverenika za jezike i njenih mehanizama podrške i predloži paket mera politike koja će podržati dalju primenu Zakona o upotrebi jezika.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com