Twitter Facebook Youtube

Održan preliminarni sastanak sa posmatračima radne grupe za podršku osnivanju Kancelarije poverenika za jezike

03.04.201214:46

Nakon što je Vlada 21.marta, usvojila preporuke radne grupe za reformu Komisije za jezike o usvajanju Uredbe o Kancelariji poverenika za jezike i produženja mandata radnoj grupi, 3.aprila održan je pripremni sastanak sa posmatračima radne grupe. Posmatračima se u novom mandatu radne grupe pridružila i Britanska ambasada.

Na sastanku je predstavljen plan rada i zadaci radne grupe u narednih nekoliko meseci. Takođe, predstavnici organizacija izneli su svoje predloge podrške procesu uspostavljanja Kancelarije poverenika za jezike.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com