Twitter Facebook Youtube

Objavljen poziv za dostavljanje predloga za NVO-e

17.04.201216:05

Rok za podnošenje prijava je od 18 aprila do 08 maja 2012, svakog radnog dana do 16.00 časova. Aplikacije predate ili poslate posle objavljenog roka neće biti uzete u razmatranje.

Aplikaciju za projektne predloge možete naći na linku “Konkursi” na web stranicima: www.kryeministri-ks.net/zck i www.kryeministri-ks.net

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com