Twitter Facebook Youtube

Održana radionica o lokalnom ekonomskom razvoju

28.05.201210:57

Radionica je organizovana od strane Fondacije Friedrich Ebert Stiftung  i NVO “ D- Press, a održana je u Ohridu (Makedonija) od 26 - 28. maja 2012 godine.

Radionica je imala za cilj diskusiju o  izazovima i ulozi lokalne uprave kada je reč  o  otvaranju novih biznisa i obezbeđivanju  uslova za otvaranje novih radnih mesta, zatim iniciranje osnivanja opštinskih grupa za lokalni razvoj, saradnju opština sa biznisima kako bi se stvorila  nova radna mesta, prezentaciju biznisa po opštinama, kao i o oblicima podrške od strane centralnog nivoa.

U ovoj radionici su učestvovali  predsednici skupštine opština: Hani Elez, Kamenica, Novo Brdo i Ranilug, kao i predstavnici OEBS-a i nevladinih organizacija.

Ispred Kancelarije za pitanja zajednica , na ovoj radionici učestvovala je g-đa Safete Grajcevci, koja je sa prisutnima podelila iskustva koja Kancelarija ima u pogledu  saradnje sa novim opštinama, s’obzirom da im Kancelarija pruža podršku  u infrastrukturi i rešavanju socijalnih pitanja, putem grantova predviđenih za ove opštine.

Tokom trodnevnog rada  ponuđene su ideje, sugestije i oblici saradnje, kako bi ove nove opštine imale veću podršku u pogledu ekonomskog  razvoja. 

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com