Twitter Facebook Youtube

Preliminarni sastanak sa posmatračima radne grupe za podršku osnivanju Kancelarije poverenika za jezike

14.06.201210:35

U četvrtak, 14. juna 2012, održan je sastanak sa posmatračima radne grupe za podršku osnivanju Kancelarije poverenika za jezike.

Sastanak je otvorio direktor Kancelarije za pitanja zajednica, Srđan Popović koji je pozdravio prisutne i upoznao ih sa dnevnim redom sastanka.

Na sastanku se diskutovalo o prvoj verziji Strategije i plana aktivnosti konkretnih mera jezičke politike, kao i o mogućoj podršci Kancelariji poverenika za jezike od strane jednog međunarodnog savetnika koji bi pomagao Kancelariji u fazi fomiranja.

Sastanku su prisustvovali predstavnici ambasada: SAD-a i Švajcarske, predstavnici UNDP, OEBS misije, ICO-a, i ECMI.

Komentari posmatrača koji se odnose na prvu verziju Startegije, biće poslati članovima radne grupe na razmatranje. Sastanak radne grupe je zakazan za 21.jun. 

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com