Twitter Facebook Youtube

Održan sastanak radne grupe za podršku osnivanju Kancelarije poverenika za jezik

21.06.201215:47

21. juna održan je sastanak radne grupe za podršku osnivanju Kancelarije poverenika za jezik. Sastanak je otvorio  Zamenik premijera/Ministar lokalne samouprave i predsedavajući radne grupe, gospodin Slobodan Petrović. Gospodin Petrović je pozdravio prisutne i upoznao ih sa dnevnim redom sastanka. S obzirom da je na dnevnom redu prva verzija startegije o merama jezičke politike koju će nakon usvajanja u Odboru biti poslata Kancelariji poverenika za jezik, važno je da se saglasimo oko te baze i definišemo prioritete kojima treba da se posveti Poverenik i njegova kancelarija, kako bi na najbolji mogući način štitili i sprovodili Zakon o upotrebi jezika, rekao je gospodin Petrović.

Viši savetnik premijera i direktor Kancelarije za pitanja zajednica, gospodin Srđan Popović pozdravio je prisutne i upoznao ih detaljnije o procesu izbora Poverenika za jezik, koji je u toku.On je tom prilikom napomenuo da se proces izbora poverenika odvija na transparentan način kako bi bilo omogućeno da zaista bude izabran najbolji kandidat.Tokom celog procesa izbora prisutni su posmatrači iz radne grupe i ovom prilikom im se zahvaljujem na tom doprinosu.

Na današnjem sastanku predstavljena je prva verzija startegije o merama jezičke politike zajedno sa komentarima koje su dali posmatrači (Ambasade. Amerike, Švajcarske, Velike Britanije i Norveške, Misija OEBS, ICO, UNDP, ECMI i Kancelarija za vezu Evropske komisije).

Dogovoreno je da startegija bude usvojena kao radni dokument za buduću Kancelariju poverenika, koja će naknadno biti dorađena i usklađena sa zakonima, u saradnji sa Kancelarijom za strateško planiranje.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com