Twitter Facebook Youtube

Održana je radionica o završnim izmenama u Administrativnom uputstvu 08/2009, za osnivanje Opštinskih saveta za bezbednost u zajednici "

02.07.201215:09

Radionica je  organizovana od strane Ministartsva unutrašnjih poslova i Ministarstva lokalne samouprave, sa ciljem finalizacije izmena u  AU 08/2009 o osnivanju Opštinskih saveta za  bezbednost u zajednici. Učesnici ove radionice su bili zamenik ministra unutrašnjih poslova g-din Izmi Zeka, zamenik ministra lokalne samouprave, g-din  Basri Musmurati, predstavnica Kancelarije premijera/ Kancelarija za pitanja zajednice, gđa. Safete Graicevci,  predstavnici Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo obrazovanja nauke i tehnologije, Ministartsvo lokalne samouprave, OEBS-a, ICITAP-a, UNDP-a, Asocijacije Kosovskih opština, predstavnici kosovske policije i civilnog društva. Tokom trodnevnog rada date su sugestije za  izmene u ovom AU, zasnovane na važečim zakonima na Kosovu, kao i potrebama za formiranjem ovog saveta.

Očekuje se da Administrativno uputstvo  bude potpisano od strane Ministra unutrašnjih poslova i Ministra  lokalne samouprave, i da se dostavi svim opštinama, a  zatim da se od ovih institucija formira Opštinski saveti za bezbednost u zajednici.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com