Twitter Facebook Youtube

Kancelarija za pitanja zajednica potpisala sporazum sa opštinom Gračanica o finansiranju projekta regulacije korita reke Gračanke

11.07.201215:03

Direktor Kancelarije za pitanja zajednica pri kabinetu premijera, Srđan Popović i gradonačelnik opštine Gračanica, Bojan Stojanović potpisali su sporazum o saradnji za nasatavak radova na regulaciji korita reke Gračanke.

Na osnovu sporazuma potpisnici su se složili da će Kancelarija za pitanja zajednice finansirati implementiranje ovog projekta.

Ovim projektom je planiran nastavak radova na uređenju rečnog korita reke Gračanke u dužini od 300 metara u okviru kojeg će se, pored izrade kamenih obala sa nosećim elementima, raditi i izrada jedne taložnice za sprečavanje izlivanja materijala iz jalovine u reku.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com