Twitter Facebook Youtube

Odbor za jezičku politiku usvojio izveštaj Komisije za izbor poverenika za jezike i listu sa imenima tri kandidata

04.07.201215:34

Odbor za jezičku politiku je na sastanku održanom 4. jula 2012.godine razmatrao i usvojio izveštaj Komisije i listu sa imenima tri kandidata za poverenika za jezike. Sastankom je predsedavao g-din Srđan Popović viši savetnik premijera/direktor Kancelarije za pitanja zajednica, takođe i predsednik Komisije za izbor poverenika za jezike, a prisustvovali su predstavnici sledećih institucija: Ministarstva za javnu upravu,  Ministarstva za lokalnu samoupravu, Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnologiju, Ministarstva za zajednice i povratak, Sudski savet Kosova, Jedinica za politiku i praćenje za javna preduzeća, Služba za primenu zavodskih sankcija, Asocijacija kosovskih opština, predstavnici za srpski i crnogorski jezik.

Predsednik Komisije, g-din Popović, članovima Odbora je predstavio izveštaj o procesu izbora i  pojasnio kriterijume i procedure primenjene u procesu. U skladu sa Uredbom 07/2012 o Kancelariji poverenika za jezike, članovima Odbora predstavljena je i data na razmatranje lista sa imenima tri kandidata za poverenika za jezike koju je sastavila Komisija za izbor. Odbor je jednoglasno usvojio listu sa tri kandidata i prosledio je premijeru.

Odbor je takođe razmatrao i usvojio preporuke radne grupe za podršku osnivanju Kancelarije poverenika koje se tiču mera jezičke politike u cilju bolje implementacije Zakona o upotrebi jezika. Kada bude imenovan, poverenik za jezike će preporuke proslediti Vladi na usvajanje.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com