Twitter Facebook Youtube

Odbor za jezičku politiku usvojio Poslovnik o radu

10.07.201216:24

Kancelarija za pitanja zajednica organizovala je 10. jula 2012.godine sastanak Odbora za jezičku politiku. Sastankom je predsedavao viši savetnik premijera/direktor Kancelarije za pitanja zajednica, g-din Srđan Popović a na dnevnom redu je bio Poslovnik o radu Odbora. Prisutni članovi Odbora dali su svoje predloge i sugestije i saglasili se da usvoje Poslovnik.

Poslovnik o radu prosleđen je pravnoj kancelariji kako bi se date sugestije uskladile sa pravnim procedurama a Poslovnik o radu će stupiti na snagu nakon izbora predsedavajućeg.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com