Twitter Facebook Youtube

Kancelarija za pitanja zajednica uputila zahtev institucijama za imenovanje predstavnika u Mrežu za jezičku politiku

18.07.201215:52

U skladu sa Uredbom 07/2012 o Kancelariji poverenika za jezik kao i planom rada koji je usvojila radna grupa za podršku osnivanju Kancelarije poverenika, Kancelarija za pitanja zajednica uputila je 18. jula zahtev institucijama, preduzećima i organizacijama koje vrše javne funkcije i usluge, za imenovanje predstavnika u Mrežu za jezičku politiku.
 
Mreža za jezičku politiku je pored Odbora za jezičku politiku, jedan od mehanizama podrške budućoj Kancelariji poverenika za jezike. Mrežu čine osobe za kontakt u vezi sa upotrebom jezika koje sarađuju sa Kancelarijom poverenika kako bi se obezbedilo da se dotične institucije pridržavaju svojih obaveza u vezi sa jezičkim politikama i da stiču veća znanja o tim obavezama.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com