Twitter Facebook Youtube

Imenovan poverenik za jezike

20.07.201215:31

Na sednici Vlade održanoj 19. jula, u skladu sa Uredbom 07/2012 o Kancelariji poverenika, Kabinet premijera imenovao je Suzanu Salaji za poverenika za jezike.

Poverenik za jezike ima mandat od šest godina  a Kancelarija poverenika ima nadležnost da  nadgleda primenu Zakona, sa ciljem da očuva, promoviše i obezbedi korišćenje službenih jezika, službenih jezika na nivou opština, jezika u službenoj upotrebi u opštinama, jezika zajednica čiji maternji jezik nije jedan od službenih jezika.

Nakon stupanja na dužnost poverenika, počinje formiranje Kancelarije. 

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com