Twitter Facebook Youtube

Direktor Kancelarije za pitanja zajednica učestvovao na sastanku Regionalnog Odbora za koordinaciju projekta “Najbolja iskustva i prakse za uključenje Roma”

10.09.201214:44

U organizaciji OEBS-a, 6. septembra u Podgorici je održan  sastanak Regionalnog Odbora za koordinaciju projekta “Najbolja iskustva i prakse za uključenje Roma” na kojem se diskutovalo o poslovima i zadacima, kao i planu rada Regionalnog Odbora za koordinaciju projekta.

Regionalni Odbor za koordinaciju projekta sastoji se od ministartsva /kancelarija nadležnih za praćenje sprovođenja nacionalnih strategija za Rome, voditelja projekta i predstavnika Evropske komisije. Uloga RPCC-a je da olakša koordinaciju i pruži strateške smernice.

Takođe, pod pokroviteljstvom OEBS-a/ Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) osnovan je program malih donacija za lokalne inicijative čija su ciljna grupa romske zajednice.

Program malih donacija će podržati male projekte na opšinskom nivou koje je su predložile lokalne samouprave u saradnji sa nevladinim organizacijama Roma, Aškalija i Egipćana.

U ime Kancelarije premijera/Kancelarije za pitanja zajednica, na sastanku je učestvovao direktor Kancelarije, g-din Srđan Popović.
 

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com