Twitter Facebook Youtube

Direktor Kancelarije za pitanja zajednica učestvovao na konferenciji “Izazovi i problemi u sprovođenju Zakona o upotrebi jezika na Kosovu”

21.09.201214:21

19.09.2012. u hotelu “Emerald” u Prištini, u organizaciji Kosovske Strateške Akcione Mreže, održana je konferencija pod nazivom “Izazovi i problemi u sprovođenju Zakona o upotrebi jezika na Kosovu”. Na konferenciji, koja je za cilj imala pokretanje primene Zakona o upotrebi službenog jezika na Kosovu, govorili su Srđan Popović, Direktor kancelarije za pitanja zajednica, Petar Miletić  potpredsednik skupštine Kosova, Suzana Salaji, Poverenik za jezike, Sonja Skarep CDF savetnik, Kancelarija za zajednice,  Zarko Joksimović, direktor RTK2, Nebojša Simić direktor CDKD, Nenad Maksimović direktor Centara za mir i toleranciju, Živojin Rakočević, RRA.

Konferenciji su takođe prisustvovali članovi nevladinog sektora, OEBS-a,  predstavnici EU na Kosovu kao i mediji.

Direktor Kancelarije za pitanja zajednica rekao je da je u cilju poboljšanja sprovođenja Zakona o upotrebi jezika, Vlada prošle godine osnovala radnu grupu za reformu Komisije za jezike koja je uradila novu Uredbu na osnovu koje je imenovan Poverenik za jezike, kao i formirana dva mehanizma podrške Kancelariji poverenika.

“Da bi implementacija Zakona bila uspešnija, neophodno je jačanje saradnje sa svim institucijama na centralnom i lokalnom nivou kao i osnaživanje partnerstva sa civilnim sektorom koji može znatno doprineti u ovom polju jer ima iskustva u radu na terenu, ima razvijenu mrežu kontakata i svojim profesionalnim kapacitetima može pružiti znatnu podršku. Ovo je dugotrajan proces koji zahteva vreme i posvećenost, ali vereujem da zajedničkim radom možemo postići dobre rezultate.

Kao direktor Kancelarije za zajednice, koja trenutno i pruža neophodnu podršku povereniku i formiranju same kancelarije, mogu da obećam da će Kancelarija za zajednice i dalje nastaviti rad na polju upotrebe jezika kao jednom od prioritetnih pitanja,” rekao je direktor Popović.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com