Twitter Facebook Youtube

Direktor kancelarije za pitanja zajednica na debati u Peći

01.10.201209:31

26.09.2012. godine NVO “Experimental Studio Group”(ESG) iz Gorazdevca organizovala je debatu u Hotelu Dukadjini u Peći, sa ciljem da ukaže na probleme srpske zajednice u opštinama Peć, Klina i Istok.  Srdjan Popovic, direktor kancelarije za pitanja zajednica pri uredu Premjera Kosova dao je značajan doprinos diskusiji za okruglim stolom gde su pored srpskih predstavnika navedenih opština učestvovali i zvaničnici kancelarija OSCE, UNMIK, UNHCR i EULEX u svojstvu posmatrača.

Učesnici su izneli mnoge probleme vezano za polozaj srpske zajednice u povratničkim sredinama a naročito pitanja koja se tiču bezbednosti, neefikasnog rada kosovske policije kao i sudskih organa na lokalnom nivou. Tokom debate stvorena je veoma kreativna atmosfera gde su takodje predlozene ideje i sugestije za budući privredni razvoj srpske zajednice u regionu Peći.

Isto tako, zaključeno je da će NVO “ESG” u saradnji sa relevantnim faktorima nastaviti sa organizovanjem sličnih dogadjaja sa ciljem da poboljša komunikaciju i saradnju srpske zajednice sa institucijama na lokalnom i centralnom nivou.

Sprovodjenje pomenutih aktivnosti NVO “Experimental Studio Group” realizuje se uz podršku svedske NVO “Olof Palme International Cente”.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com