Twitter Facebook Youtube

Kosovske institucije razvijaju opis poslova i zadataka sa smernicama za opštinske odbore za zajednice

01.10.201209:41

Dana 27. septembra 2012, Ministarstvo administracije lokalne samouprave , u saradnji sa misijom OEBS-a na Kosovu,  održalo je završnu obuku za uvođenje opisa poslova i zadataka  sa smernicama, koji su nedavno usvojeni,  a namenjeni opštinskim odborima za  zajednice.

Više od pedeset učesnika je bilo prisutno na ovom događaju , uključujući i predstavnike OEBS-a, zamenik ministra za lokalnu upravu, predstavnici Ministarstva administracije lokalne samouprave, Ministarstva za javnu  upravu, Ministarstva za povratak i zajednice, Kancelarije premijera/ kancelarija za  pitanja zajednica ,  predsednici i članova opštinskih odbora, opštinski pravni službenici i lokalni mediji.

Nakon uvodnih govora od strane predstavnika OEBS-a, i zamenika  ministra administracije lokalne samouprave , predstavnici opštinskih odbora  dobili su kopije opisa poslova i zadataka uključujući i smernice za rad na četiri jezika: albanskom , srpskom, turskom i romskom.

Oba dokumenta su rezultat šestomesečnog procesa izrade, od marta meseca ove godine,  podržana od  strane OEBS-a kroz razne konsultantske sastanke i obuke sa predsedavajućim opštinskih odbora, opštinskih pravnih službenika,  i centralnim institucijama.

Poslovi i zadaci zajedno sa smernicama imaju za cilj da promovišu uspostavljanje i   funkcionisanje opštinskih odbora kao  mehanizma zaštite zajednica na opštinskom nivou.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com