Twitter Facebook Youtube

Sastanak sa posmatračima radne grupe za podršku osnivanju Kancelarije poverenika za jezike

08.10.201215:17

U ponedeljak 8 oktobra 2012.godine održan je sastanak sa posmatračima radne grupe za podršku osnivanju Kancelarije poverenika za jezike. Sastanku su pored direktora Kancelarija za pitanja zajednica, Srđana Popovića, direktora Kancelarije za pravna pitanja, g-dina Besima Kajtazija, Sonje Skarep CDF savetnika iz Kancelarije za pitanja zajednica, prisustvovali predstavnici ambasada Amerike, Velike Britanije, Norveške i Švajcarske, OEBS-a, UNDP-ja, ECMI-ja, Kancelarije Evropske unije na Kosovu.

Sastanak je otvorio g-din Srđan Popović a tema je bila novonastala situacija u vezi sa ostavkom poverenika za jezike, g-đe Suzane Salaji. Direktor pravne Kancelarije objasnio je prisutnima proceduru koja se primenjuje u ovakvim situacijama, tj. Proceduru uvođenja funkcije vršioca dužnosti do izbora novog poverenika za jezike.

Predstavnci ambasada i međunarodnih organizacija koje aktivno učestvuju u procesu uspostavljanja Kancelarije poverenika i kreiranja jezičke politike, složili su se da je potrebno izbeći vakuum koji bi mogao nastati do izbora novog poverenika i složili se da je uvođenje funkcije vršioca dužnosti najbolje rešenje.

Direktor Kancelarije za pitanja zajednica obavestio je prisutne da će sledeće nedelje biti organizovan sastanak Odbora za jezičku politiku na kojem će se diskutovati o vršiocu dužnosti poverenika za jezike, i zahvalio se prisutnima na aktivnom učešću u ovom važnom procesu.
 

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com