Twitter Facebook Youtube

Представници КПЗ на састанку Саветодавног већа за заједнице

06.02.201309:20

31. јануара 2013 године директор Канцеларије за питања заједница Срђан Поповић учествовао је на редовном састанку Саветодавног већа за заједнице.

Након усвајања записника са претходног састанка, представљен је извештај радне групе за законодавство и заједнице Рома, Ашкалија и Египћана. Након излагања представника радних група, размотрен је и једногласно усвојен извештај о раду Већа у 2012 години.

Такође, на састанку је изнето да постоји проблем када је реч о коришћењу оба службена језика на интернет страницама министарстава. Као пример, узето је Министарство за пољопривреду где је у току подела субвенција, док на сајту постоје формулари за конкурс само на албанском језику.

Закључено је да би група за језике требала да на следећем састанку понуди конкретне предлоге за решавање овог проблема.

Директор канцеларије за питања заједница је искористио прилику да представи вишег слузбеника за политике, Љубицу Јанковић, која ће убудуће присуствовати састанцима Већа. Такође,упознао је присутне са пројектом који Канцеларија спроводи у сарадњи са ОЕБС-ом а који се тиче унапређења комуникације између инститиција које се баве питањима заједница, и затразио именовање два члана из Већа.

На састанку је одлучено да чланови Већа гђа. Дуда Баље и г-дин Ветон Бериса буду представници СВЗ-а у оквиру пројекта побољшања комуникације између: Канцеларије за питања заједница, Министартсва за заједнице и повратак, Министартсва локалне самоуправе и Саветодавног веће за заједнице.

Конкурси
Категорија
All
Билтен

Пројекат финансиран од стране Канцеларије за питања заједница

www.posaonakosovu.com