Twitter Facebook Youtube

Радионица о праћењу и оцењивању степена остварености права заједница - Изазови и могућности

07.06.201312:21

5. јуна, у организацији Европског центра за питања мањина (ЕЦМИ), у хотелу Сиријус у Приштини одржана је радионица под називом“Надгледање и оцењивање права заједница и употреба показатеља: изазови и могућности’ која је део пројекта “Пружање подршке мањинским заједницама у ефективној владавини на Косову”, који је финансиран од стране Федералног департмана спољних послова Швајцарске (ФДФА).

Радионица је имала за циљ дискусију о изазовима и могућностима које су везане за развој свеобухватног система за надгледање и оцењивање степена остварености права заједница на Косову.

Испред Канцеларије за питања заједница, на радионици је говорио директор Срђан Поповић који је том приликом поздравио иницијативу ЕЦМИ-ја и напоменуо да су закони на Косову добри, али недостају додатни механизми који би помогли да се закон на терену ефикасније и потпуније спроводи. „Стандардизација и транспарентност начина извештавања институција, затим формирање свеобухватне базе података која би садржала индикаторе по којим би се мерио напредак сваке институције по одређеном питању, у многоме ће помоћи и нама који се бавимо промоцијом и заштитом права заједница али ће и допринети бржем напретку у процесу придруживања Европској унији и усклађивању са примерима добре праксе“, рекао је Поповић.

Поред представника ЕЦМИ-ја који су присутне упознали са радним документом који ће служити као основа за увођење система за оцењивање и праћење остварености права заједница, на радионици су такође говорили: Норберт Рутцхе, Први секретар/саветник за безбедност у Амбасади Швајацарске, Повереник за језике, Славиша Младеновић, и Јасмина Живковић, председавајућа Скупштинског одбора за права и интересе заједница.

Присутни су се сложили да је, у циљу побољшања примене закона о правима заједница, кључно дефинисати индикаторе на основу којих ће се мерити примена закона и степен остварености права заједница, као и да треба јасно дефинисати институције које ће бити задужене да прикупљају податке и извештавају о напретку, свака у свом домену надлежности.

Конкурси
Категорија
All
Билтен

Пројекат финансиран од стране Канцеларије за питања заједница

www.posaonakosovu.com