Twitter Facebook Youtube

Европски центар за питања мањина (ЕЦМИ) Косова организовао је тродневну радионицу са темом „Подршка Консултативног веча за заједнице"

18.06.201309:54

Радионица је организована за чланове Консутлативног Већа за Заједнице, односно Секретаријата Већа и представнике владиних институција које се баве питањима не-већинских заједница на Косову. Канцеларију за Питање заједница представљала је Санела Садиковић.

Радионица је део пројекта "Подршка чланова Консултативног већа за заједнице“ финансираног од стране Министарства спољних послова Норвешке.
 

Конкурси
Категорија
All
Билтен

Пројекат финансиран од стране Канцеларије за питања заједница

www.posaonakosovu.com