Twitter Facebook Youtube

Подршка изградњи капацитета младих Рома, Ашкалија и Египћана

10.07.201311:05

У оквиру пројекта “Најбоље праксе за интеграцију Рома, Ашкалија и Египћана”, Канцеларија за питања заједница је потписала Споразум о сарадњи са ОЕБС (Канцеларија за демократске институције и људска права – ОИДХР) у циљу подршке изградњи капацитета младих Рома, Ашкалија и Египћана како би активније учествовали у креирању политика, заступању у борби против дискриминације и унапређењу услова живота.

У складу са Споразумом, млади стручњаци ће кроз петомесечни програм стажирања бити ангажовани у Канцеларији за питања заједница као и у неколико различитих министарстава.
 

Конкурси
Категорија
All
Билтен

Пројекат финансиран од стране Канцеларије за питања заједница

www.posaonakosovu.com