Twitter Facebook Youtube

Одржана једнодневна радионица о процесу и поступцима израде амандмана закона

06.09.201314:31

Радна група за законодавство у оквиру Саветодавног Већа за заједнице је одржала 06.09.2013 једнодневну радионицу у хотелу ,,Дукагјини,, у Пећи.

На овој радионици расправљало се о темама које су у вези са израдом закона, поступцима за предлагање законских амандмана, а такође се водила дискусија  о законским правима и мандату Саветодавног већа за заједнице.  Учесници  овог састанка дали су своју процену у вези сарадње Саветодавног већа и правне канцеларије премијера, и на тај начин су индентификовани кораци који се требају предузети  у правцу побољшања ситуације у тачкама где има одређених изазова.

Канцеларију за питања заједница, представљале су  Санела Садиковић и Qендреса Беqири.

Конкурси
Категорија
All
Билтен

Пројекат финансиран од стране Канцеларије за питања заједница

www.posaonakosovu.com