Twitter Facebook Youtube

Одржан састанак малог тима у оквиру радне групе за унапређење политике запошљавања невећинских заједница

26.09.201315:45

26. септембра у организацији Канцеларије за питања заједница, одржан је састанак малог тима који је формиран у оквиру радне групе које има за циљ да развије препоруке за Владу како би се побољшала политика запошљавања невећинских заједница.

На састанку су присуствовали представници Министарства рада и социјалне заштите, Министарства за заједнице и повратак, као и представнци амбасада САД и Швајцарске, УНДП-ја, ЕЦМИ-ја које заједно са осталим амбасадама и међународним организацијама учествују у раду радне групе у својству посмтрача.

Тим у оквиру радне групе чине представници следећих институција: Министарство јавне управе, Министарство локалне самоуправе, Министарство правде, Министарство за рад и социјалну заштиту, Министарство за заједнице и повратак, Правна канцеларија/КП и Канцеларија за питања заједница/КП.

На састанку је представљен и дискутован предлог нацрта препорука које садрже механизме за примену активних мера запошљавања, као и групу препорука које се односе на услове запошљавања и додатне програме и тренинге.

Конкурси
Категорија
All
Билтен

Пројекат финансиран од стране Канцеларије за питања заједница

www.posaonakosovu.com