Twitter Facebook Youtube

Одржан је други круг регионалинх координационих састанака

02.12.201309:29

Од  19. до  27. Новембра одржани су координациони састанци измедју централних и локалних институција у пет косовских региона (Пећ, Гњилане,Приштина, Призрен и Митровица).

Циљ ових састанака био је да се продуби сарадња између централних  и локалних  власти у тражењу могућности за наставак подршке заједница и њихове подршке за реинтеграцију.

Овим састанцима присуствовали су  представници Министарства за заједнице и повратак, Министарства унутрашњих послова, Министарства за локалну самоуправу, Јединице за подршку заједница  и повратак, Канцеларије за питања заједница, Канцеларије повереника за језике, УНХЦР-а, ОЕБС-а, КААД-а, општинских канцеларија за заједнице и повратак и др.

Током ових састанака службеници  из МЗП-а  предочили су   стратегију коју је израдило   Министарство  у вези са повратком заједница, планом  рада и активностима  које су планиране.

Службенци  из МУП-а и  МАЛС-а   представили су  извештаје за  општине и општинске  канцеларије  за заједнице и повратак, и такодје  су их упознали са  даљим  корацима који ће  бити предузети за  сарадњу и координацију активности. Службеници КПЈ-а  и КПЗ-а представили су извештај о праћењу интернет сајтова о употреби службених језика и истраживање о запошљавању  припадника невећинских заједница на  општинском нивоу.

Канцеларију за питања заједница представљали су: Љубица Јанковић, Санела Садиковић и Ћендреса Бећири.
 

Конкурси
Категорија
All
Билтен

Пројекат финансиран од стране Канцеларије за питања заједница

www.posaonakosovu.com