Twitter Facebook Youtube

ОДРЖАН ЈЕ САСТАНАК МЕЂУИНСТИТУЦИОНАЛНОГ УПРАВНОГ ОДБОРА ЗА ЗАЈЕДНИЦЕ РОМА, АШКАЛИЈА И ЕГИПЋАНА

03.12.201313:10

Приштина , 02 децамбара  2013 – Одржан  је други састанак Медјуинсититуционалног управног одбора, за ову годину, о надгледању и координацији   имплементације  Стратегије и Акционог плана за интеграцију заједница Рома, Ашкалија и Египћана од  2009 -2015 године.

Циљ састанка био је представљање нацрта препорука из конференције одржане  5. новембра ове године између Владе Републике Косова и Европске комисије под називом "Интеграција Рома, Ашкалија и Египћана на Косову ,  тренутно стање , политике и обавезе после 2015 године  ".

Циљ ових нацрта препорука је да се обрати пажња кључним  питањима која су повезана  са убрзањем имплементације Стратегије, међу којима вреди поменути координацију на свим нивоима,  буџет за активности  из акционог плана и укључивање представника заједница  у догађајима које организују  јавне  институције , као и директна  комуникација  између представника заједница и институција.

На састанку је дискутовано и о наредним корацима за имплементацију стратегије,  и о  томе како  се планира  третирање  питања   везаних  за интеграцију Рома, Ашкалија и Египћана у преосталом периоду за спровођење Стратегије и Акционог плана 2009-2015.

Тим поводом  директор Канцеларије за питања заједница, рекао је да ће КПЗ  наставити са разним активностима и сарадњом  са другим релевантним институцијама за подржавање  интеграције  Рома, Ашкалија и Египћана у циљу побољшања њиховог статуса  у друштву.

Конкурси
Категорија
All
Билтен

Пројекат финансиран од стране Канцеларије за питања заједница

www.posaonakosovu.com