Twitter Facebook Youtube

Посета општини Звечан

10.03.201509:08

У уторак, 10. марта, 2014. године заменик Министра локалне самоуправе Бајрам Гецај, и представници Канцеларије за питања заједница Ћендреса Бец́ири и Алистер Ливингстоном посетили   су општину  Звечан .

Од представника општине Звечан обавештени су да три села насељена албанском заједницом имају проблема са снебдевањем водом за пиће.
Такође, у циљу решавања овог проблема одржан јеи састанак са Кадријем Истрефијем техничким директором Регионалног водовода у Митровици.

Заменик министра локалне самоуправе  и представници КПЗ  обец́али су да ће покушати  да што пре пронађу  решење како би становници ових села добили воду за пиће.
 

Конкурси
Категорија
All
Билтен

Пројекат финансиран од стране Канцеларије за питања заједница

www.posaonakosovu.com