Twitter Facebook Youtube

Канцеларија за питања заједница, и у овој години пружила је подршку цивилном друштву

07.10.201115:56

У оквиру политике Владе Косова и КПЗ/КПР-а је и Позив за предлоге који је део програма“Заштита и промовисање права и интереса невећинских заједница на Косову”, при чему су додељени финансијска средства за пројекте НВО-а које раде на пројектима који промовишу културу, традицију, образовање и језике невећинских заједница на Косову .

Након објављивања позива за предлоге, формирана је мешовита комисија од домаћих и међународних институција (наши партнери), која је проценила пројекте и изабрала најбоље.

Оваква пракса финансирања пројеката и подршке НВО-а је примењена је и прошле године када је подржано неколико пројеката из различитих региона Косова, који су имали за циљ помоћ и подршку заједницама у промовисању културних, образовних и религијских вредности.

Комисију за процену предложених пројеката НВО-а који испуњавају циљеве програма “Заштита и промовисање права и интереса невећинскх заједница”, чинили су: службеници МЗП-а, МАЛУ-а, Комисија за заједнице и повратак, Консултативни одбор за заједнице, као и посматрачи: званичници Америчке амбасаде, КПР-а ОЕБС-а , ЕС&СЦО, АДА, И ИЦО. Комисијом је председавала службеница КПР-а.

Конкурси
Категорија
All
Билтен

Пројекат финансиран од стране Канцеларије за питања заједница

www.posaonakosovu.com