Twitter Facebook Youtube

Одрҗан је Прелиминарни састанак са посматрачима Радне групе за реформу Комисије за језике и језичку политику

24.11.201111:01

Влада Косовова је седници одрҗаној 9.Новембра 2011, донела одлуку о осниванју Радне групе за реформу Владине Комисије о језицима и стварању политике о коришћењу језика на простору Републике Косова, Радном групом ће председавати заменик Премијера Републике Косова и Министар Локалне самоуправе, Господин Слободан Петровић.

Радну групу чине:

Директор Канцеларије за питанја заједница, Директор канцеларије за правну помоћ, Представник Консултативног већа за заједнице, председавајући Комисије за језик, Канцеларија за стратешко планиранје, Министар за јавну администрацију, Министар Локалне самоуправе, Министар образованја, науке и технологије, Министар за заједнице и повратак

Посматрачи у својству стручњака и спољне помоћи

Сацетник о правима заједнице (Међународна цивилна канцеларија), ОЕБС, Представник Амбасаде Сјединјених Америчких Дрҗава, Представник Норвешке амбасаде на Косову, Преставник Кнацеларије за везу Европске комисије, Представник Програма Ујединјених нација за развој, Представник Европског центра за питања мањина.

У циљу повећанја учинковитости примене Закона о употреби језика, Радна група треба да припреми и достави усвајанје Влади одговарајуће правне акте и потребне процедуре за реформу, јачање и повећанје учинковитости Комисије за језик најкасније три месеца након оснивања.

У четвртак 24.новембра 2011 гоине одрҗан је прелиминарни састанак са посматрачима Радне групе за реформу Комисије за јетике и језичку политику.

На састанку је дискутовано о улози и доприносу посматрача у Радној групи као и о Стратешком документу Радне групе.

Посматрачи су се слоҗили да је реформа Комисије за језик од велике ваҗности и да ће свако у свом домену рада дати одређену подршку овом процесу.

Посматрачи ће давати препоруке, стручне савете, логистичку подршку као и доприносити транспарентности рада Радне групе.

Конкурси
Категорија
All
Билтен

Пројекат финансиран од стране Канцеларије за питања заједница

www.posaonakosovu.com