Twitter Facebook Youtube

Наставља се сарадња КПЗ са поморавским општинама
Канцеларија за питања заједница наставља сарадњу са општинама Каменица, Гњилане и Ново Брдо.

18.07.201209:44

И ове године настављено је инвестирање у региону Поморавља у циљу подизања нивоа квалитета живота и суживота заједница.

У општини Каменица ове године је завршена изградња две куће за социјалне случајеве из српске заједнице.

06.07.2012. године је потписан уговор за асфалтирање пута у селу Босце, у којем живи српска заједница, као и пута који повезује Каменицу са селом Рубовце, у којем живи српска и албанска заједница.

Споразум о сарадњи су потписали г-дин Срђан Поповић , директор КПЗ-а, и градончелник општине Каменица, г-дин Схаип Сурдули.

Донацијом Канцеларије за питања заједница, у општини Гњилане у селу Шилово је недавно почела изградња две куће, за социјалне случајеве из српске заједнице, али је сарадња са овом општином настављена и подршком на другим пројектима, који подржавају српску заједницу, као невећинску заједницу у овој општини.

Као наставак ових пројеката, у среду је 11.07.2012 потписан споразум о сарадњи између Канцеларије за питања заједница / Канцеларија премијера и општине Гњилане за финансирање пројекта изградње спортског терена у селу Кметовце у општини Гњилане као и пројекта за реновирање цркве у селу Церница, такође у општини Гњилане.

Такође и у општини Ново Брдо, општини која се сврстава међу најсиромашније општине на Косову, Канцеларија за питања заједница инвестирала је у пољима инфраструктуре.

У току је решавање проблема за један социјални случај и са тим у вези, почела је изградња куће. Такође, директор Канцеларије за питања заједница, г-дин Поповић потписао је још један споразум о сарадњи са градоначелником општине Ново Брдо, г-дином Бајрусхом Имеријем, за помоћ у опремању кабинета информатике, у основној школи “ Миладин Поповић” у селу Кусце. Овим пројектом, подићи ће се ниво образовања ученика основне школе и пружити бољи приступ у пољу информатичких знања и комуникације.

Конкурси
Категорија
All
Билтен

Пројекат финансиран од стране Канцеларије за питања заједница

www.posaonakosovu.com