Twitter Facebook Youtube

Косовске институције развијају опис послова и задатака са смерницама за општинске одборе за заједнице

01.10.201209:41
Дана 27. септембра 2012, Министарство администрације локалне самоуправе , у сарадњи са мисијом ОЕБС-а на Косову, одржало је завршну обуку за увођење описа послова и задатака са смерницама, који су недавно усвојени, а намењени општинским одборима за заједнице.

Више од педесет учесника је било присутно на овом догађају , укључујући и представнике ОЕБС-а, заменик министра за локалну управу, представници Министарства администрације локалне самоуправе, Министарства за јавну управу, Министарства за повратак и заједнице, Канцеларије премијера/ канцеларија за питања заједница , председници и чланова општинских одбора, општински правни службеници и локални медији.

Након уводних говора од стране представника ОЕБС-а, и заменика министра администрације локалне самоуправе , представници општинских одбора добили су копије описа послова и задатака укључујући и смернице за рад на четири језика: албанском , српском, турском и ромском.

Оба документа су резултат шестомесечног процеса израде, од марта месеца ове године, подржанa од стране ОЕБС-а кроз разне консултантске састанке и обуке са председавајућим општинских одбора, општинских правних службеника, и централним институцијама.

Послови и задаци заједно са смерницама имају за циљ да промовишу успостављање и функционисање општинских одбора као механизма заштите заједница на општинском нивоу.

Конкурси
Категорија
All
Билтен

Пројекат финансиран од стране Канцеларије за питања заједница

www.posaonakosovu.com