Twitter Facebook Youtube

Zyra për çështje të komuniteteve nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi me Komunën e Shtërpces për financimin e Projektit për rregullimin e 11 rrugëve dytësore

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com