Twitter Facebook Youtube

Konkurse

Kategoria
All
Forma e aplikacionit per persona juridik 202105.03.2021Forma e aplikimit per ndihm financiare per persona fizik 202105.03.2021Lista preliminare - OJQ (lot1 dhe lot3)16.12.2020VACANCY NOTICE FOR JOB POSTION International Political Adviser (PA)20.11.2020KONKURS PER POZITEN MENAXHER/E PROJEKTIT20.11.2020KONKURS PER POZITEN ASISTENT/E PROJEKTI20.11.2020KONKURS PER POZITEN Koordinator per Bashkepunim me Komunat Mitrovice e Veriut, Zvecan, Leposaviq dhe Zubin Potok (kater pozita)20.11.2020KOKURS PER POZITEN NDIHMES I KRYESUESIT/ES TE KOMISIONIT PER TE DREJTAT E NJERIUT, BARAZINE GJINORE, PERSONAT E ZHDUKUR DHE PETICIONET20.11.2020Kunkursi per eksperte te jashtem16.11.2020Shpallje publike per OJQ13.10.2020Shpallje publike per biznese te vogla13.10.2020Konkursi - Programi i praktikes07.10.2020Aplikacioni - Programi i praktikes01.10.2020Forma e aplikacionit per persona juridik10.09.2020Lista preliminare OJQ dhe media09.09.2020Konkursi per eksperte12.08.2020Thirrje publike per OJQ dhe Media10.08.2020Forma e aplikimit per ndihm financiare - Persona Fizik10.08.2020Lista preliminare e OJQ-ve20.05.2020Konkursi per OJQ23.04.2020Konkursi per NVO - Aplikacioni per lot 1 dhe 323.04.2020Konkuri per OJQ - Buxhet23.04.2020Konkursi per OJQ - Aplikacioni per biznese familijare23.04.2020Konkurs - MCC18.06.2019Konkurs - Marreveshje per Sherbime te Vecanta - (MSHV)24.04.2019Konkurs17.04.2019Konkurs - Marreveshje per Sherbime te Vecanta 30.03.2019Konkurs - Ekspertë të Jashtëm09.02.2019Vazhdim i konkursit - Zyrtar i lartë për planifikim të politikave08.02.2019Konkurs - Zyrtar i lartë për përkthim (shqip - turqisht)30.01.2019Aplikacioni - Programi i praktikës23.01.2019Konkurs - Programi i praktikës23.01.2019Konkurs10.12.2018Konkurs - Komisioner per gjuhet13.11.2018Konkurs - Nenkoordinator rajonal24.09.2018Konkurs - Auditor i brendshem14.09.2018Lista perfundimtare 11.07.2018Konkurs - Udheheqes i Divizionit Gjuhesor25.06.2018Konkurs - Drejtor ZPS25.06.2018Vazhdimi Konkursi - Zyrtar i Larte per komunikim05.06.2018Anulim konkursi25.05.2018Zyrtar i Larte per perkthim SH/T, GZK-00607.05.2018Lista e praktikantëve08.12.2017Anulim konkursi ZKM-ZL07.12.2017Anulimi i Konkursit KEK08.11.2017Konkursi per bordin Mbikqyrës te Trepçës07.11.2017Konkursi per Bordin e TK-së 201707.11.2017Konkursi per Bordet e KEK-ut 201607.11.2017Aplikacioni për punë praktike16.10.2017KONKURS - Programi i punës praktike në institucionet publike në nivelin qendror dhe lokal16.10.2017FTESA PËR PROPOZIME - FONDI PËR MBËSHTETJEN E MEDIAVE TË KOMUNITETEVE23.05.2017Formulari i Aplikimit - FONDI PËR MBËSHTETJEN E MEDIAVE TË KOMUNITETEVE23.05.2017FTESA PËR PROPOZIME PËR ORGANIZATAT JO QEVERITARE23.05.2017Formulari i Aplikimit - FTESA PËR PROPOZIME PËR ORGANIZATAT JO QEVERITARE23.05.2017KONKURS - Për Drejtorë të Bordit të Ndërmarrjes Publike Qendrore - Korporata Energjetike e Kosovës, Sh.A. (KEK)01.02.2017ZYRA E KRYEMINISTRIT: RISHPALL të lirë këtë vend të punës - Drejtor i Zyrës Ligjore 31.01.2017ZYRA E KRYEMINISTRIT vazhdon afatin e konkursit për këtë vend të punës: Një (1) Drejtor i Zyrës Ligjore29.12.2016ZYRA E KRYEMINISTRIT shpallë të lirë këtë vend të punës: I. ZYRA LIGJORE Një (1) Drejtor i Zyrës Ligjore09.12.2016NJOFTIM
ANULOHET konkursi për pozitën Menaxher i Zyrës (ZKM-ZSM-006) në Zyrën për Sfidat e Mijëvjeçarit në Kosovë, sipas konkursit të shpallur me datë 17 korrik 2016.
10.10.2016
FORMULAR PËR APLIKIM PËR VERIFIKIMIN E DIPLOMAVE TË LËSHUARA NGA UNIVERSITETI I MITROVICËS SË VERIUT01.10.2016ZYRA E KRYEMINISTRIT shpallë të lirë këtë vend të punës: I. Një (1) Zyrtar i lartë për lekturim. 30.09.2016Zyra e Kryeministrit shpallë të lirë këtë vende të punës: I. Një (1) Zyrtar i transportit (pozitë e jo karrierës)30.09.2016KONKURS Për pozitën: Një (1) Hetues të përhershëm për Hetimin e Aksidenteve dhe Incidenteve Hekurudhore /HAIH30.09.2016ZYRA E KRYEMINISTRIT vazhdon afatin e konkursit për këtë vend të punës: Një (1) Zyrtar për koordinim të politikave 2 (pozitë e jo karrierës)27.09.2016KONKURS PËR MËSIMDHËNËS TË GJUHËS SHQIPE DHE TË GJUHËS SERBE26.09.2016ZYRA E KRYEMINISTRIT shpallë të lirë këtë vend të punës
I. Një (1) Zyrtar për koordinim të politikave 2 (pozitë e jo karrierës)
26.08.2016
ZYRA E KRYEMINISTRIT shpallë të lira këto vende të punës:
Një (1) Ekonomist Kryesor
Një (1) Ekspert për Zhvillimin e Sektorit Privat
Një (1) Ekspert për Integrim Gjinor dhe Përfshirje Sociale
Një (1) Menaxher i Zyrës
19.08.2016
ZYRA E KRYEMINISTRIT shpall KONKURS TË BRENDSHËM - për këtë vend të punës
Një (1) Drejtor i Zyrës Ligjore
25.07.2016
ZYRA E KRYEMINISTRIT shpallë të lirë këtë vend të punës: Një (1) Zyrtar i Personelit25.07.2016NJOFTIM ANULOHET konkursi për pozitën Zyrtar i Lartë Ligjor (ZKM-ZL-007) në Zyrën Ligjore/ Zyrën e Kryeministrit21.06.2016ALL FOR PROPOSAL Rapid Response to Community Stabilization Phase 2 (RRP2) Guidelines for grant applicants responding to the call for proposals for 201612.04.2016Formular buxheti07.04.2016Mbrojtja dhe Promovimi i të drejtave dhe interesave të komuniteteve jo-shumicë – MPDIK
Formular i aplikimit
07.04.2016
Ftesë për Propozime
Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave dhe interesave të komuniteteve jo-shumicë - MPDIK
07.04.2016
Formulari i aplikimit Mbështetje për aktivitetet e të ardhurave familjare23.03.2016Udhëzime për aplikuesit që i përgjigjen thirrjes për propozime për vitin 201623.03.2016Formulari i Aplikimit21.03.2016KONKURS Për ndarjen e granteve nga fondi për “Mbështetjen e mediave të komuniteteve jo-shumicë, mediave multietnike dhe shoqatave të cilat merren me produksionin e mediave”21.03.2016Formulari i Aplikimit - Konkursi për zbatimin e projektit Mbështetje Zyrës së komuniteteve/ Zyra e Kryeministrit, në Kosovë. 15.03.2016KONKURS
Mbështetje për Zyrën e komuniteteve/Zyra e Kryeministrit të Kosovës
15.03.2016
NJOFTIM: ANULOHET konkursi për pozitën Zyrtar i Lartë për Planifikim Strategjik (ZKM-ZPS-003) në Zyrën e Kryeministrit sipas konkursit të shpallur me datë 15 janar 2016.04.03.2016Formulari i aplikacionit 29.01.2016ZYRA E KRYEMINISTRIT shpallë të lirë këtë vend të punës:ARKIVI I QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS
Një (1) Udhëheqës i Arkivit
04.12.2015
Aplikacioni për punë praktike05.10.2015NJOFTIM
ANULOHET konkursi për pozitën Udhëheqës i Arkivit në Zyrën e Kryeministrit sipas konkursit të shpallur me datë 04 qershor 2015
11.08.2015
ZYRA E KRYEMINISTRIT vazhdon afatin e konkursit për këtë vend të punës:
Një (1) Zyrtarë për komunikim me media dhe akreditim
07.08.2015
ZYRA E KRYEMINISTRIT shpallë të lirë këtë vend të punës: Një (1) Zyrtarë për komunikim me media dhe akreditim22.07.2015ZYRA E KRYEMINISTRIT vazhdon afatin e konkursit për këtë vend të punës: I. Një (1) Zyrtarë i Lartë për Planifikim të Politikave 02.07.2015ZYRA E KRYEMINISTRIT shpallë të lirë këtë vend të punës:Një (1) Zyrtarë i Lartë për Planifikim të Politikave 17.06.2015ZYRA E KRYEMINISTRIT shpallë të lirë këtë vend të punës : Një (1) Udhëheqës i Arkivit03.06.2015Konkurs - Për Anëtar të Komisionit për Hetimin e Aksidenteve dhe Incidenteve Aeronautike
I. Inspektor i Operimeve
II. Inspektor i Inxhinierisë
17.04.2015
ZYRA E KRYEMINISTRIT shpallë KONKURS TË BRENDSHËM- për këtë vend të punës: Një (1) Udhëheqës i Arkivit / JP0001516016.04.2015ZYRA E KRYEMINISTRIT shpallë të lirë këtë vend të punës:I. Një (1) Asistent administrativ 12.02.2015ZYRA E KRYEMINISTRIT shpallë KONKURS TË BRENDSHËM- për këtë vend të punës:
I. SEKRETARIATI KOORDINUES I QEVERISË Një( 1) Udhëheqës i Divizionit për Organizimin e Mbledhjeve të Qeverisë dhe Koordinim me Kuvendin
09.02.2015
KONKURS
Katër (4) kandidatë për anëtarë të Bordit të Komisionit të pavarur për Miniera dhe Minerale.
05.02.2015
KONKURS
Për Drejtorë të Bordeve të Ndërmarrjeve Publike Qendrore
19.01.2015
ZYRA E KRYEMINISTRIT shpallë konkurs për këtë vend të punës:
Një (1) Zyrtarë i lartë për koordinim të politikave (pozitë e jo karrierës) Numri i referencës: ZKM-SKQ-010 Koeficienti: 8
29.10.2014
KONKURS Për Anëtar të Komisionit për Hetimin e Aksidenteve dhe Incidenteve Aeronautike08.10.2014Njëqind (100) kandidatë të përzgjedhur për praktikë13.09.2014ZYRA E KRYEMINISTRIT shpallë të lirë këtë vend të punës - Drejtor i Zyrës për Planifikim Strategjik24.07.2014
Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com