Twitter Facebook Youtube

Me përkrahjen e OSBE-së, MPB mbajti punëtorinë treditore ,,Programi dhe plani i veprimit për ngritjen e vetëdijësimin të publikut rreth forumeve të sigurisë në bashkësi''

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com