Twitter Facebook Youtube

Tryezë e rrumbullakët për politikat lokale në komuna multietnike

02.11.201210:44

Më 31. Tetor, organizuar nga  Shoqata   “Nënë Tereza” u mbajtë tryeza e rrumbullakët në të cilën u prezantuan rezultatet e Projektit “Politikat lokale në komunat multietnike në kuadër të të cilit është bërë hulumtimi lidhur me politikën lokale ndaj komuniteteve jo shumicë në komunat Istog, Vushtrri dhe Viti. Nga Zyra për çështje të komuniteteve në këtë mbledhje morën pjesë drejtori i Zyrës  Srdan Popovic dhe zyrtarja për grante  dhe koordinim,  Safete Graicevci.

Në kët takim gjithashtu, të pranishëm ishin Shkëlqesia e Tij ,  ambasador i i Norvegjisë Jan Braathu, vendi i të cilit, krahas Zyrës për çështje të komuniteteve, ka mbështetur financiarisht këtë projekt, Aleksandar Popov nga Qendra për rajonizim nga Novi–Sadi, si dhe përfaqësuesit e komunave të sipërpërmendura.  

„Përveç asaj që bashkëpunimin me autoritet lokale e realizon  duke financuara projekte të ndryshme infrastrukturore, Zyra për çështje të komuniteteve, për çdo vit, në kuadër të programit   „Mbrojtja dhe avancimi I të drejtave dhe interesave të komuniteteve jo shumicë, shpall ftese për të paraqitur  propozim projekte   nga organizatat joqeveritare, të cilat, përveç të tjerash, kanë për qëllim përmirësimin e kapaciteteve të pushtetit komunal për zbatimin e kornizës ligjore dhe politike për komunitete. 

Partneriteti i Zyrës për çështje të komuniteteve me Shoqatën “Nënë Tereza” është një shembull i mirë i bashkëpunimit të pushtetit qendror, i sektorëve  lokal dhe civil, me qëllim të avancimit të së drejtave të komuniteteve jo shumicë, si dhe të avancimit të  dialogut ndëretnik i cili ësht parakusht  për vetëqeverisje lokale të mirë dhe të qëndrueshme. Inkurajoj autoritetet komunale  që të jenë iniciator të dialogëve të këtillë të cilët janë kyç për jetë të përbashkët të komuniteteve të ndryshme në komunë dhe si të tillë duhte të jenë pjesë përbërëse të të gjitha aktiviteteve komunale ”,  tha  Popovic  në fjalën e tij para të pranishmëve dhe shprehu kënaqësinë që Zyra për çështje të komuniteteve pranë Kabinetit ka mbështetur këtë projekt.

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com