Twitter Facebook Youtube

Bordi për politika të gjuhëve bëri zgjedhjen e kryesusit dhe nënkryesuesit

06.11.201210:35

Në takimin e Bordit për Politika të gjuhëve, të mbajtur me 01 Nëntor 2012 janë zgjedhur kryesusi dhe nënkryesusi i Bordit.

Për kryesusues u zgjedh Petar Miletic, ndërsa nënkryesues u zgjedh Ercan Kasap të cili në pajtueshmëri me Rregulloren nr. 07-2012 të Zyrës së komisionerit për gjuhët, në Bordin për politika të gjuhëve janë të propozuar nga ana e Këshillit Konsultativ për Komunitete si përfaqësues për gjuhën serbe respektivisht gjuhën turke.

Mandati i kryesusit dhe nënkryesuesit zgjat 2 vjet me mundesi të rizgjedhjes.

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com