Twitter Facebook Youtube

Punëtoria “Të drejtat e njeriut dhe mbrojtja e minoriteteve”

17.11.201209:41

Në kuadër të aktiviteteve të Grupit punues për Integrim Evropian nga data 15 deri më 17 Nëntor në Tiranë u mbajt punëtoria me temën ‘Të drejtat e njeriut dhe mbrojtja e minoriteteve’.

Kjo punëtori u organizua nga Ministria e Integrimeve Evropiane në bashkëpunim me Deutche Gesellschaft Zusammenarbeit (GIZ) .

Në këtë punëtori ishin pjesëmarrës përfaqësues nga institucionet e Kosovës dhe përfaqësues nga OJQ. Ne emër të Zyrës për Çështje të Komuniteteve ishte pjesëmarrëse Qëndresa Beqiri.

Në këtë punëtori i bë identifikimi i problemeve që ka Kosova në lidhje me respektimin e të drejtave të njeriut dhe në fund u dhanë konkluzionet dhe rekomandimet në lidhje me temat e diskutuara.

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com