Twitter Facebook Youtube

U emërua Komisioneri gjuhëve

21.12.201215:02

Në mbledhjen e Qeverisë të mbajtur më  19. Dhjetor  2012, në përputhje me Rregulloren   07/2012 për Zyrën e Komisonerit të gjuhëve, Kabineti i Kryeministrit  emëroi Slavisa Mladenovic në pozitën e Komisionerit të gjuhëve  

Mandati i Komisionerit të gjuhëve është gjashtë vjet, kurse Zyra e komisionerit është kompetente për të mbikëqyrur  zbatimin e Ligjit për gjuhët, më qëllim të ruajtjes, promovimit dhe të sigurimit të përdorimit të gjuhëve zyrtare, të gjuhëve zyrtare në nivel komunal, të gjuhëve  në përdorim zyrtar në komuna, si dhe të gjuhëve të komunteteve, gjuha amtare e të cilave nuk është asnjë nga gjuhët zyrtare.

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com