Twitter Facebook Youtube

Takim i përfaqësuesve të institucioneve që merren me çështje të komuniteteve

03.04.201316:52

Zyra e Kryeministrit /Zyra për Çështje të Komuniteteve, në bashkëpunim me OSBE-në është duke zbatuar projektin për përmirësimin e komunikimit ndërmjet katër institucioneve (Zyra  për Çështje të Komuniteteve, Ministria për Kthim dhe Komunitete, Ministria e Pushtetit Lokal dhe  Këshilli Konsultativ për Komunitete) të cilat merren me çështje të komuniteteve.

Në kuadër të këtij projekti, më 3. Prill është mbajtur takimi i parë i  përfaqësuseve të institucioneve të lartpërmendura në të cilin është prezantuar projekti dhe objektivat e grupit punues.

Në fund të projektit do të definohen rekomandimet lidhur me fushat e veprimit të institucioneve që merren me çështje të komuniteteve me qëllim të bashkërendimit të  përpjekjeve për të arritur rezultate më të mira. 

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com