Twitter Facebook Youtube

Vihet gurë themeli për dy shtëpi në komunën e Novo Bërdës

04.04.201313:56

Më 4. Prill, drejtori i Zyrës për  çështje të komuniteteve vuri gurë themelin  për shtëpinë e familjes Savić në fshatin Zebincë e Epërme dhe të familjes Maksimović në fshatin Kuscë, Komuna e Novo Bërdës, të cilat jetojnë në kushte  ekonomike dhe sociale mjaft të  vështira .

Përveç  Zyrës për  çështje të komuniteteve e cila ka ndarë mjetet për ndërtimin e këtyre shtëpive,  kisha ka siguruar truallin për ndërtimin e shtëpisë së familjes Maksimović  në  Kuscë.

Me rastin e vënies së gurë themelit, përveç drejtorit  rë ZÇK, të pranishëm  ishin kryetari i Komunës së Novo Bërdës Bajrush Ymeri me kolegë, ati  Ilarion nga  manastiri i  Dragancit , si dhe përfaqësuesit e medieve. 

“Për fat të keq, ka shumë prej  atyre  që jetojnë në kushte mjaft të vështira për të cilët është e domosdoshme ndihma, por Zyra për çështje të komuniteteve është e pranishme në terren dhe në bashkëpunim me komunat përpiqet t’I ndihmojë një numri sa më të madh të rasteve . Gijthashtu, ne lobojmë për lloje të ndryshme të ndihmave për rastet sociale, edhe te organizatat ndërkombëtare me të cilat kemi bashkëpunim mjaft të suksesshëm, tha me këtë rast drejtori i ZÇK, Srdjan  Popovic.

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com