Twitter Facebook Youtube

Tryeza e rrumbullakët për përfaqësmin e komunitetit boshnjak në isntitucionet e Kosovës

17.04.201316:29

Më 17 prill, u mbajt tryeza e rrumbullakët me temën e përfaqësimit të komunitetit boshnjak në institucionet publike të Kosovës, si dhe të punësimit të të rinjëve dhe të nostrifikimit të diplomave të tyre. Në takim u prezantua hulumtimi për numrin aktual të boshnjakëve të punësuar në institucione publike, si dhe për problemet me të cilat ballafaqohet ky komunitet.

Drejtori  i Zyrës për çështje të komuniteteve, Srdan Popovic shfrytëzoi nga rasti për t 'i njohur të pranishmit me projektin e Zyrës  që ka të bëjë me përmirësimin e politikës së punësimit të komuniteteve jo shumicë. Në kuadër të këtij projekti, në bashkëpunim me UNDP-në, është zgjedhur kompania e cila është duke zbatuar në terren hulumtimin  për përfaqësimin  e komuniteteve  jo shumicë në institucionet publike, në ndërmarrje, në agjenci dhe në komuna.

Përveç  z.Popovic, në takim folën gjithashtu, minsitri i Punës dhe  Mirëqenies Sociale, z.Nenad Rašic, zëvendësminsitri i për Komunitete dhe Kthim, z.Husnija Beškovic dhe koordinatori i projektit  „Këshilli i Kongresit të Intelektualve Boshnjak të Kosovës“, z.Mejdin Saliji.
 

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com