Twitter Facebook Youtube

U prezantuan rezultatet e hulumtimit lidhur me perfaqësimin e komuniteteve jo shumicë nëinstitucionet publike

16.05.201316:05

Në takimin e  mbajtur më 15 maj, grupi  punues i vëzhguesve  për avancimin e politikave të punësimit të komuniteteve, prezantoi rezultatet e hulumtimit mbi përfaqësimin e komuniteteve në institucione dhe në ndërmarrje publike.

Zyra  për çështje të komuniteteve këtë hulumtim e ka kryer në bashkëpunim me UNDP-në dhe me  kompanë  Novus e cila hulumtimin e ka  bërë në terren. Hulumtimi  ka treguar se përfaqësimi i komuniteteve në institucionet dhe në ndërmarrjet publike nuk është e kënaqshëm dhe në përputhje me  kuotën ligjore. Gjithashtu, hulumtimi ka treguar se  është e nevojshme për të zhvilluar strategji afatgjatë dhe masa  për  punësim aktiv.

Përfaqësuesit  e pranishëm të organizatave ndërkombëtare dhe  të ambasadatve kanë pasur   mundësi të japin komentet e tyre për t’u përfshirë në raportin narrativ përfundimtar për hulumtimin.

Rezultatet e hulumtimit gjithashtu do t\'u paraqiten anëtarëve  grupit të punës për përmirësimin e politikës së punësimit të komuniteteve jo-shumicë në takimin i cili  do të mbahet në javën e parë të qershorit.

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com