Twitter Facebook Youtube

Takimet në ministri lidhur me programin për praktikantë

29.04.201510:33

Me qëllim të vazhdimit të programit të praktikës, si dhe për të biseduar për mundësitë që disa praktikantë të vazhdojnë të punojnë në institucione të caktuara, ZÇK ka filluar takimet me institucionet që kanë pranuar praktikantë.

Në kuadër të kësaj, më 30 mars, përfaqësuesit e ZÇK -së Sanella Sadikoviq, Sonja Skarep dhe Rifadije Haxholi kam biseduar me Ministrin e Punëve të Brendshme Skënder Hysenin, me ministrin i e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Arsim Bajramin, me Sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë së Drejtësisë Eset Ramën, të cilët kanë mbështetur këtë program dhe kan ë ofruar mbështetje për vazhdimin e tij.

Nga fund i mujati marsit, përfundon raundi i parë i punës së praktikantëve në institucionet e nivelit qendror dhe lokal.

ZÇK dhe Ambasada e Mbretërisë së Norvegjisë, e cila e financon këtë programi janë të interesuar për të organizuar raundin e dytë të punës praktike.

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com