Twitter Facebook Youtube

Bashkëpunimi i Zyrës për Çështje të Komuniteteve dhe i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit

28.01.201615:56

Më 28 januar ti vitit 2015, Drejtori i ZÇK-së,  Ivan Tomiq dhe zyrtarja për grante, Sanella Sadikoviq u takuan  me Zëvendëskryeministrin dhe Ministrin  Kujtim Shala me ç rast  biseduan  për mundësitë e bashkëpunimit ndërmjet  dy institucioneve.

Në këtë takim  u ra dakord që me qëllim  të lehtësimit të  zbatimit  të suksesshëm  të  të gjitha projekteve që kanë të bëjnë  me kulturën, rininë dhe sportin,    të  realizohen  në bashkëpunim me Ministrinë . Gjithashtu , Zyra  do të nënshkruajë një marrëveshje bashkëpunimi në lidhje me programin për praktikantë  i cili do të fillojë në muajin shkurt.

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com