Twitter Facebook Youtube

Njoftim

29.01.201610:23

Programi i praktikës është i dedikuar për komunitetin jo shumicë në nivel qendror dhe lokal. Përfaqësimi i komuniteteve jo shumicë në këtë listë ëshë bërë në përputhje me përfaqësimin e tyre në Kuvendin e Kosovës, sipas renditjes në vijim dhe në përputhje me numrin e pikëve të arritura në intervistë. Programi i praktikes është i financuar nga ambasada e Norvegjisë.

Komuniteti Serb – 49 kandidatë
Komuniteti Boshnjak – 14 kandidatë
Komuniteti Turk – 9 kandidatë
Komuniteti Rom – 7 kandidatë
Komuniteti Egjptian - 6 kandidatë
Komuniteti Ashkalinj - 6 kandidatë
Komuniteti Goran – 4 kandidatë
Komunitei Shqipëtar aty ku është jo shumicë në nivel lokal ka 5 kandidatë.

Njoftimi për hapat e më tutjeshem do të dërgohet me anë të e-mailit. Lusim kandidatët nga lista që rregullisht të verifikojnë e-mail adresat e veta.

Lista e kanditatëve të pranuar për Programin e praktikës

Red. br. Br. app. Prezime i ime Datum rođenja Adresa Opština Nacionalnost Bodovi
1314Slavić, Anđelija22.06.1990DobrotinGračanicaSrbin100.00
2474Luković, Novak19.03.1996ZvečanZvečanSrbin100.00
3514Jakovljević, Tamara21.03.1993PlemetinaObilićSrbin100.00
4856Panajotović, Jovica30.10.1991ŠilovoGnjilaneSrbin100.00
5126Janković, Marko04.10.1992ŠilovoGnjilaneSrbin99.67
6325Živić, Vladica23.12.1991Gornja GuštericaPrištinaSrbin99.33
7302Arsić, Igor13.10.1985ČaglavicaGračanicaSrbin98.00
8849Lazić, Miljana01.07.1995BresjeKosovo PoljeSrbin97.33
9385Šarkočević, Ivan12.11.1993BerivojceŠtrpceSrbin97.00
10264Stojković, Goran28.12.1989PasjanePartešSrbin95.33
11451Jović, Aleksandra23.03.1994Laplje seloGračanicaSrbin95.00
12128Janković, Milan27.06.1991ŠilovoGnjilaneSrbin94.00
13146Novaković, Zorica31.01.1990PartešPartešSrbin93.75
14599Mitić, Mirjana18.04.1986Laplje SeloGračanicaSrbin92.67
15563Rašić, Igor13.06.1990GračanicaGračanicaSrbin92.33
16857Tasić, Stefan28.06.1994RanilugRanilugSrbin92.00
17393Vukašinović, Veljko16.04.1990LeposavićLeposavićSrbin91.67
18495Maksimović Trajković, Miljana22.04.1987GračanicaGračanicaSrbin91.67
19455Simić, Milica30.03.1991Laplje seloGračanicaSrbin91.33
20087Čanović, Aleksandar17.07.1988DobrotinGračanicaSrbin91.00
21370Stojković, Snežana15.05.1990GračanicaGračanicaSrbin91.00
22699Dešić, Milica09.03.1993GračanicaGračanicaSrbin91.00
23076Serafimović, Dragana16.03.1993PasjanePartešSrbin90.67
24144Maksimović, Milica18.12.1991GračanicaGračanicaSrbin90.00
25255Nedeljković, Stefan11.03.1989Laplje SeloGračanicaSrbin90.00
26323Đorđević, Snežana03.08.1992Staro GrackoLipljanSrbin90.00
27250Živić, Milan23.01.1990PreoceGračanicaSrbin89.67
28501Staletović, Ana22.10.1986BerivojceŠtrpceSrbin89.67
29850Tripković, Miloš01.12.1993PlemetinaObilićSrbin89.67
30804Maksimović, Miloš21.04.1991PasjanePartešSrbin89.33
31284Cvejić, Milena21.02.1994GračanicaGračanicaSrbin89.00
32317Vitošević, Petar15.07.1986S. MitrovicaS. MitrovicaSrbin89.00
33858Mitrović, Miroslav10.10.1986PartešPartešSrbin89.00
34203Nedeljković, Lazar16.08.1990GračanicaGračanicaSrbin88.67
35436Đorić, Ivan14.05.1992Laplje SeloGračanicaSrbin88.67
36229Stojanović, Ivana17.08.1995GračanicaGračanicaSrbin88.50
37040Vučić, Aleksandar03.06.1992D.GuštericaGračanicaSrbin88.33
38195Natić, Dragana10.10.1990RanilugRanilugSrbin88.33
39216Milošević, Miroslav14.06.1987PartešPartešSrbin88.33
40442Stevanović, Goran10.10.1989StrpceŠtrpceSrbin88.33
41006Simonović, Milena23.06.1987Laplje seloGračanicaSrbin88.00
42108Antić, Aleksandar14.11.1990BerivojceKamenicaSrbin88.00
43291Miladinović, Milena05.06.1992D. BrnjicaPrištinaSrbin88.00
44729Stefanović, Stevica16.05.1988PrilužjeVučitrnSrbin88.00
45051Marković, Marija04.10.1992S. MitrovicaS. MitrovicaSrbin87.67
46237Šešlija, Nataša06.06.1993GračanicaGračanicaSrbin87.67
47497Rašić, Tamara04.05.1994DobrotinGračanicaSrbin86.67
48560Arsić, Slobodan18.11.1988GlogovceGnjilaneSrbin86.67
49086Mitić, Brankica13.02.1988ŠilovoGnjilaneSrbin86.67
Red. br. Br. app. Prezime i ime Datum rođenja Adresa Opština Nacionalnost Bodovi
1438Aliti, Vildana10.07.1993PrizrenPrizrenBošnjak100.00
2530Hoxha, Arnella13.08.1993OrahovacOrahovacBošnjak99.00
3373Ukić, Sanela10.08.1993GračanicaGračanicaBošnjak97.00
4719Bektešević, Aldijana18.11.1990S. MitrovicaS. MitrovicaBošnjak96.33
5653Veliji, Ahmet09.05.1992MušnikovoPrizrenBošnjak95.33
6846Haliti, Sanel24.02.1990PrizrenPrizrenBošnjak95.33
7371Murić, Irma23.12.1994PećPećBošnjak95.00
8103Dili, Mirnes26.03.1992MušnikovoPrizrenBošnjak94.75
9409Bajrami, Vildon23.07.1992PrizrenPrizrenBošnjak94.67
10340Zulji, Elmedin11.12.1992PrizrenPrizrenBošnjak94.33
11069Azizović, Anita04.07.1986PrizrenPrizrenBošnjak94.25
12080Smaili, Enes16.02.1995MušnikovoPrizrenBošnjak93.67
13192Cucović, Ilda06.06.1994PećPećBošnjak93.67
14814Hajdarpašić, Edin20.12.1990VitomiricaPećBošnjak93.67
Red. br. Br. app. Prezime i ime Datum rođenja Adresa Opština Nacionalnost Bodovi
1389Cerkez, Tansel01.02.1990PrištinaPrištinaTurčin95.67
2064Figen, Janovali01.04.1993PrištinaPrištinaTurčin92.75
3022Nuza, Fiona16.11.1992PrištinaPrištinaTurčin92.25
4388Sunguri, Xhanasu06.05.1995PrištinaPrištinaTurčin90.67
5099Kurteshi, Didem22.03.1993PrištinaPrištinaTurčin90.50
6245Mustafa, Ali19.01.1990GnjilaneGnjilaneTurčin90.00
7567Avdiu, Festona20.09.1995GnjilaneGnjilaneTurčin89.50
8641Abdulla, Aysel08.07.1989GnjilaneGnjilaneTurčin84.33
9640Imami, Arta24.09.1991GnjilaneGnjilaneTurčin81.67
Red. br. Br. app. Prezime i ime Datum rođenja Adresa Opština Nacionalnost Bodovi
1097Berisha, Argenita19.04.1993RogoveĐakovicaRom93.50
2178Menekshe, Urma04.08.1995PrizrenPrizrenRom87.50
3721Krasniqi, Qendresa09.12.1988MiloševoGnjilaneRom87.33
4310Morina, Jeton27.02.1989OrahovacOrahovacRom83.33
5845Biondina, Zeneli18.05.1994PrištinaPrištinaRom83.33
6277Haxhiu, Teuta19.01.1989PrištinaPirištinaRom78.00
7279Toska, Zonjusha07.01.1992PećPećRom59.67
Red. br. Br. app. Prezime i ime Datum rođenja Adresa Opština Nacionalnost Bodovi
1435Shabani, Rabije23.02.1995Kosovo PoljeKosovo PoljeAškalija90.00
2151Shabani, Arben22.08.1992UroševacUroševacAškalija89.00
3263Ilazi, Bajram04.09.1993ĐurkocŠtimljeAškalija87.33
4037Limani, Kadri29.02.1996LipljanLipljanAškalija86.00
5266Osmani, Valdete31.03.1992UroševacUroševacAškalija86.00
6240Osmani, Gyltene20.04.1994UroševacUroševacAškalija85.67
Red. br. Br. app. Prezime i ime Datum rođenja Adresa Opština Nacionalnost Bodovi
1332Gashi, Enise26.03.1995PrištinaPrištinaEgipćanin100.00
2347Lala, Fridon13.06.1991PrištinaĐakovicaEgipćanin100.00
3422Bellacerka, Lindita28.05.1996ĐakovicaĐakovicaEgipćanin74.50
4423Sefa, Atdhe22.05.1989ĐakovicaĐakovicaEgipćanin68.25
5397Gerbani, Edon13.12.1991ĐakovicaĐakovicaEgipćanin64.33
6511Qehaja, Erodita14.08.1990ĐakovicaĐakovicaEgipćanin59.67
Red. br. Br. app. Prezime i ime Datum rođenja Adresa Opština Nacionalnost Bodovi
1275Neziri, Fatmir01.09.1993LjubiždePrizrenGoranac100.00
2445Vejapi, Semija07.01.1993PrištinaPrištinaGoranac96.00
3219Ibiši, Sait26.04.1991S. MitrovicaS. MitrovicaGoranac93.00
4688Hamza, Anita09.01.1994PećPećGoranac79.00
Red. br. Br. app. Prezime i ime Datum rođenja Adresa Opština Nacionalnost Bodovi
1478Ademi, Amir10.12.1985KišnicaGračanicaAlbanac100.00
2231Ademi, Arbenita11.01.1992KišnicaGračanicaAlbanac97.20
3446Azemi, Arbrore12.12.1990KisnicaGračanicaAlbanac84.67
4081Ramadani, Arte14.08.1996KusceNovo BrdoAlbanac81.67
5105Vehapi, Avni26.06.1990Suvi DoGračanicaAlbanac59.25
Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com