Twitter Facebook Youtube

Më 15 Shkurt Zyra për Çështje të Komuniteteve organizoi një konferencë me rastin e Ditës së Ashkalive në Kosovë.

15.02.201611:02

Kosova shënon këtë ditë duke bashke ndjerë me qytetarët e saj si gëzimin që sjelle kjo ditë ashtu edhe vështirësitë që na sfidojnë për përmasimin e gjendjes së gjithë qytetareve të Kosovës, duke e përfshire edhe qytetarët të komunitetit Ashkali tha Sanela Sadikoviq në  hapje të kësaj  konference.

Në emër të Qeverisë, znj. Sadikovic ua uroi festën pjesëtarëve të komunitetit ashkali duke   shprehur përkushtimin e Qeverisë së Kosovës për të mbështetur komunitetin  Ashkali dhe komunitetet  tjera në Kosovë.

Të pranishmëve  iu  drejtuan   ministri i  Administratën Publike Mahir Jagxhillar, zëvendësministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Usmen Baldzi, zëvendësministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit Rexhep Hoti, zëvendësministri I drejtësisë Nusret Hoxha, deputetet nga Kuvendi I Kosovës Danush Ademi dhe Etem Arifi.

 

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com