Twitter Facebook Youtube

Qëndrimi zyrtar i Zyrës për Çështje të Komuniteteve që ka të bëj me deklarimin e Përkatësisë Etnike, në lidhje me Programin e Praktikës i Cili është i Dedikuar Komuniteteve Jo-Shumicë

15.03.201615:07

Gjatë përzgjedhjes se kandidatëve për programin e praktikes Zyra ka marrë ankesa se ​​vendet që janë te destinuara për pjesëtarët e komuniteteve jo–shumicë janë nxënë nga pjesëtarët e komunitetit shumicë, duke deklaruar veten si  komunitet jo-shumicë.

Në pajtim me Kushtetutën (nenet 38, 40 dhe 57), Zyra për çështje të komuniteteve nuk ka mekanizma në bazë të cilëve është e mundur për të kontrolluar përkatësin e një personi. 

Zyra është angazhuar për respektimin e plotë të drejtave të njeriut dhe te drejtave  të pakicave, si dhe të gjitha ligjeve përkatëse që rregullojnë këtë fushë.

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com