Twitter Facebook Youtube

Banoret e një lagje të banuar me Serb dhe Shqiptar të fshatit Ruboc bëhen me rruget të asfalltuar

14.11.201111:17

Zyra për Çeshtje të Komuniteteve edhe këtë vitë ka ndar fonde për ndertimin- asfaltiminin e rrugës Ruboc në komunën e Kamenicës. Me qen se egziston nevoja për investime të dukshme në infrastrukture për komunitetet e ndryshme që jetojnë në Kosovë. Me insvestimin e zyrës për Çeshtje të komuniteteve dhe CDF si impementues I projektit  me 14.11.2011 është bër inaugurimi solem.

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com